Akutt kiropraktor i Oslo

Kiropraktor Oslo er en kiropraktorakutt på klinikken Din Helse Bjølsen.  Vi tar i mot alle typer pasienter, både akutte og ikke-akutte.

Vi åpnet vår kiropraktorakutt i 2006, og har hatt en kiropraktor på vakt hver eneste dag siden start.  Vi holdt 2 uker stengt som alle andre i mars 2020 på grunn av covid-19. Etter 14 dager fikk vi grønt lys av FHI til å åpne igjen.  Vi følger alle retningsliner fra helsemyndighetene, og har gjort alle nødvendige tiltak for å trygt kunne ta i mot pasienter.

Autoriserte kiropraktorer

Hos oss jobber utelukkende autoriserte kiropraktorer. En kiropraktor utdanning går over 5 år på  godkjente universiteter i Europa og i verden. Etter endt studie er det 1 år turnus på en klinikk i Norge. Noen universiteter er ikke godkjente av de europeiske eller norske kiropraktorforeningene. Er du usikker på om en kiropraktor har utdanningen fra et godkjent universitet så ta kontakt med Norsk Kiropraktorforening

Hvorfor velge vår klinikk?

Våre pasienter kommer fra hele Oslo og omegn, selv om vi geografisk sett ligger på Bjølsen. Bjølsen sogner til Nordre Aker, Sagene, Nydalen, Storo og Tåsen. Befinner du deg på Kjelsås, Grefsen eller Ullevål og trenger kiropraktor, så ta kontakt. Grunner til å velge vår klinikk er mange:

* enkelt å parkere og svært gode kollektivtransportmuligheter

* vi har avtale med alle forsikringsselskaper som tilbyr behandlingsforsikring

* erfarne kiropraktorer med minimum 5 år i yrket

* konkurransedyktige priser: se prisliste

* studentrabatter

* vi utfører egne ultralydundersøkelser

* mange gode anmeldelser på google og legelisten

Se våre googlevurderinger ved å trykke her:  Din Helse Bjølsen google vurderinger. Du kan også sjekke ut www.legelisten.no for å se vurderinger av våre kiropraktorer.

Vi har spesialkompetanse på disse lidelsene

krystallsyken og svimmelhet

prolapser

nakkesmerter

hodepine og migrene

kneskader

bekkenløsning

lumbago og korsryggsmerter

senebetennelser

tennisalbue

frossen skulder og skuldersmerter

crossfitskader og andre idrettskader

Ring oss så gjør vi plass til deg hos en kiropraktor på dagen. Kiropraktor Oslo og klinikken Din Helse Bjølsen er samlokalisert. Så selv om vi har to separate nettsider og navn så er vi en og samme klinikk.

 Kiropraktor oslo og Din Helse Bjølsen sine terapeuter

Kiropraktor Oslo på Bjølsen

Spesielt de som trenger kiropraktor på en lørdag eller søndag kommer til vår klinikk på Bjølsen da vi holder åpent hver dag. Vi ligger et stenkast (5 min gange) langs Akerselven fra Nydalen T-bane stasjon. Buss 37 og 54 stopper begge 100 meter unna klinikken. Det er gratis P-hus under klinikken vår.

  Vi tar imot tusenvis av pasienter årlig, men tar oss alltid tid til deg dersom du trenger akutt kiropraktorhjelp, eller kun kan komme til behandling i ferier eller helger.

  Vi holder oppe alle røde dager og helligdager.

  Problemer vi ser daglig er:

  Sykehistorien

  Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg må terapeuten orientere seg om eventuelle sykdommer. Skader, medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid er andre viktige punkt.

  Kiropraktor Oslo

  Kiropraktor Oslo

  Første gang du er hos oss har vi satt av ekstra tid til å snakke om hva problemet ditt er og hvordan det har oppstått. Din «sykehistorie» vil alltid være en sentral del av hvordan vi kommer frem til årsaken til dine problemer og selve diagnosen. Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til de krav som helsemyndighetene stiller til offentlig godkjent helsepersonell med henhold til journalføring og taushetsplikt. Vi har tilgang til norsk helsenett.  Det betyr i praksis at vi kan melde direkte til annet helsepersonell  og sykehus, røntgeninstitutter og så videre. Dette gjør det enklere å kommunisere med feks fastlegen eller legespesialister. Via helsenettet kan vi sende sykemeldinger elektronisk, og henvise til røntgen og MR. Vi får også svarene på  MR undersøkelse elektronisk – noe som sparer mye tid. Et MR svar som går vanlig brevpost vei tar ofte + 2 uker før den kommer. Vi på klinikken kan få svaret ditt som regel samme dagen som det er klart.

  Klinisk undersøkelse og diagnostisering

  Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Vi kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med dine symptomer.

  Feilfunksjoner, leddlåsninger og smertepunkter

  Vi bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og betente sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan ogå gi symptomer fjernt fra hvor problemet sitter. Dette kalles «referert smerte».

  Funksjonsbasert arbeidsdiagnose

  Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig, som regel klarer vår kiropraktor å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-skjelettsystemet. Dette gir kiropraktoren grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som grunnlag for tilrettelegging av behandling med hensikt å gjenopprette normal funksjon.

  Testing for prolapser og nerverotavklemming

  Klassiske ortopediske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om en nerverot som er i klem. Et trykk på nerven kan skyldes prolaps, forkalkninger eller tumorer.

  Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

  Våre terapeuter på kiropraktor oslo har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling, uten forutgående legeundersøkelse. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging.

  Røntgen/CT/MR

  Ulike billeddiagnostiske undersøkelser supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Kiropraktoren er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Mange har eget røntgenutstyr som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter.Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.Røntgenbilder brukes primært diagnostisk av kiropraktoren for å utelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og annen alvorlig sykdom.

  Sjeldent nødvendig med røntgenundersøkelser før behandling

  I mange tilfeller er det imidlertid sjelden nødvendig med røntgenundersøkelse forut for kiropraktorbehandling hvis det ikke er forhold i sykehistorien som tilsier noe annet.

  Røntgenbilder kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoskninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk.

  Ved klinisk mistanke om nerverotsaffeksjon ved prolaps kan CT- eller MR-undersøkelse bekrefte diagnosen

  En kiropraktor i oslo som forklarer MR bilder til en pasient

   

  Ultralydscanning

  Vi har topp moderne ultralydutstyr på klinikken og utfører ukentlig mange scanninger av pasienter med ulike plager og smerter i kroppen. For mer informasjon trykk på denne lenken: Ultralydundersøkelse

  Trening og forebygging

  En viktig del av kiropraktorens (eller fysioterapeutens) behandlingsopplegg er å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager. Det er bred enighet om at raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger. Videre at mosjon og egentrening generelt er gunstig for de fleste pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

  Kiropraktoren kan gi instruksjon i hjemmeøvelser utifra pasientens individuelle behov, dette kan omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

  For pasienter med langvarige eller tilbakevendene plager er kan rehabiliterende spesialtrening under kyndig veiledning være et verdifullt og nødvendig supplement til manuell behandling for å oppnå tilfredstillende behandlingsresultater og forebygge tilbakefall. Noen kiropraktorer tar seg av denne delen av behandlingsopplegget selv, mens andre samarbeider med kvalifiserte treningsterapeuter.

  Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.