Frossen skulder er en tilstand hvor skulderen blir svært stiv og ubevegelig. Tilstanden er veldig smertefull og bevegelse er kraftig redusert. årsaken er enda ukjent, men det er antatt at et sårvev dannes i leddkapselen og forårsaker tilstanden.

Tilstanden rammer vanligvis en skulder av gangen og den armen som er mest passiv i daglige gjøremål (venstre skulder hos høyrehendte).

Symptomer på frossen skulder

  • Skuldersmerter
  • Redusert bevegelighet i skulderen
  • Vanskeligheter med å utføre enkle gjøremål som å gre håret, kle på seg, osv.
  • Søvnvansker pga smerter i skulderen

Tilstanden har 3 forskjellige faser hvor den første fasen preges av sterke smerter og varer vanligvis mellom 6-12 uker. I andre fase dempes smertene betraktelig, men skulderen blir stivere. Denne perioden kan vare opptil et halvt år. Opptiningsfasen kan vare ett år hvor symptomene gradvis forsvinner.

Behandling av frossen skulder.

Behandling består i å dempe smerte og øke bevegelighet i skulderen. Hvis du har en frossen skulder er det viktig å utføre øvelser på riktig måte da overanstrengelse kan forverre tilstanden og symptomene betraktelig.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.

RING OSS
HER ER VI