Har du en frossen skulder?

Frossen skulder er en tilstand hvor skulderen blir svært stiv og ubevegelig. Tilstanden er veldig smertefull og bevegelse er kraftig redusert. Årsaken er enda ukjent, men det er antatt at et sårvev dannes i leddkapselen og forårsaker tilstanden.

Frossen skulder

Tilstanden rammer vanligvis en skulder av gangen og den armen som er mest passiv i daglige gjøremål (venstre skulder hos høyrehendte).

Symptomer på frossen skulder

  • Skuldersmerter
  • Redusert bevegelighet i skulderen
  • Vanskeligheter med å utføre enkle gjøremål som å gre håret, kle på seg, osv.
  • Søvnvansker pga smerter i skulderen

Tilstanden har 3 forskjellige faser hvor den første fasen preges av sterke smerter og varer vanligvis mellom 6-12 uker. I andre fase dempes smertene betraktelig, men skulderen blir stivere. Denne perioden kan vare opptil et halvt år. Opptiningsfasen kan vare ett år hvor symptomene gradvis forsvinner.

 

Behandling av frossen skulder

Behandling består i å dempe smerte og øke bevegelighet i skulderen. Hvis du har en frossen skulder er det viktig å utføre øvelser på riktig måte da overanstrengelse kan forverre tilstanden og symptomene betraktelig. Både en kiropraktor eller fysioterapeut kan behandle en frossen skulder. Behandlinger som brukes er :

*  Skulderleddmanipulasjon

Trykkbølgebehandling

Dry needling

* Mobilitetsøvelser

 

IMS – tørrnålsbehandling – dry needling

 

Hos de fleste er årsaken til frossen skulder uforklarlig

Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant.

Frossen skulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulderen eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant.

 

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig. Operasjon på frossen skulder er ikke nødvendig. Tilstanden går over av seg selv, men kan ta opptil 3 år. Injeksjonsbehandling med kortison kan utføres med ultralyd dersom vanlig behandling ikke fører frem.