Ordet stress blir i dag ofte brukt til å beskrive en følelse av anspenthet og kan bringe med seg en rekke symptomer. Stressymptomer kan vise seg både mentalt og fysisk, og hver enkelt av oss reagerer forskjellig på stress.

Hva er stress?

Stress er rett og slett en nevrologisk og biologisk reaksjon i kroppen som svar på forskjellig press utenifra og/eller innenfra deg selv. Fra tid til annen bekymrer vi oss for ting vi ikke kan gjøre noe med, dette er stress som kommer innenfra. Andre former for stress skapes av utmattelse fra f.eks for mye arbeid i jobb eller skole.

Stress er i utgangspunktet normalt og er kroppens måte å beskytte oss på. Stress holder deg oppmerksom, konsentrert, fokusert og gir deg mer energi når det fungerer på rett måte. For mye stress over lengre tid kan ha alvorlige konsekvenser for helsen. Noen ganger kan symptomer på stress komme gradvis og vi merker dem ikke før dem gjør skade.

Stressymptomer

Skaden fra stress kan være svært omfattende og det er derfor viktig å kjenne til de vanlige faresignalene og symptomene. Stressymptomer kan vise seg på mange forskjellige måter. Kroppslig kan signalene utarte seg både fysisk og psykisk, de kan også utvikle seg i følelser og atferd.

Følgende er noen av de vanligste symptomer på stress:

Fysisk stress

 • Hodepine
 • Brystsmerter
 • Mageproblemer
 • Søvnløshet
 • Stramme muskler
 • Tretthet
 • Andpustenhet
 • Regelmessige infeksjoner i kroppen
 • Rykninger i muskler
 • Hudproblemer

Psykisk stress

 • Irritabilitet
 • Depresjon
 • Likegyldighet
 • Sløvhet
 • Usikkerhet
 • Engstelse

Følelser

 • Bekymringer
 • Nedsatt vurderingsevne
 • Mareritt
 • Ubesluttsomhet
 • Forhastede avgjørelser
 • Negativitet
 • Forvirrede tanker

Atferd

 • Dårlig matlyst
 • Overspising
 • Raserianfall
 • Nedsatt libido
 • Rastløshet
 • Misbruk av alkohol eller tobakk (eller økt inntak)

øyeblikkelig hjelp mot stressymptomer

Hvis du føler deg stresset eller kjenner deg igjen fra symptomene ovenfor er det enkleste du kan gjøre å slippe det du har i hendene og ta en pause. Ro og dype åndedrag vil umiddelbart senke blodtrykket og stressfølelsen på bare minutter. Andre enkle tiltak mot stress kan være utstrekking av muskler og latter. Begge deler vil løsgjøre spenninger i kroppen og senke stressnivået betraktelig.

Behandling av stress

Stress kan ha langvarige innvirkninger på din helse og skal tas på alvor. Uten behandling vil stress bare bygge seg opp mer og mer. De kjemiske reaksjonene i kroppen under stress gjør at immunsystemet vårt undertrykkes og vi er mer mottakelige for sykdommer. Det er derfor avgjørende for helsen din at du behandler stress.

Kiropraktor kan hjelpe med avlastning av fysiske symptomer på stress slik som muskelkramper og muskelstivhet. Noe som også kan være svært gunstig er diverse øvelser som strekker og avslapper muskler. Kiropraktor og fysioterapeut vil også kunne gi veiledning innen ernæring og trening noe som kan ha god effekt på behandling av stressymptomer.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.