Migrene har et forløp på fire grunnfaser som gir forskjellige migrenesymptomer. Prodromalstadium, aura, hodepine og restitusjon.

Prodromalstadium

Prodromalstadium er tiden før migrenen bryter ut og kan oppstå timer eller dager før selve migreneanfallet begynner. Vanlige symptomer i denne fasen kan være:

 • Slapphet
 • Opprømt følelse og mye energi
 • Irritabilitet
 • Depresjon
 • Tørst
 • Søthunger

Aura

Ikke alle opplever disse symptomene som først og fremst innebærer forstyrrelser i form av blinkende lys i forskjellige former foran øynene. Auraen oppstår vanligvis en halvtime før selve hodepinen inntreffer.

Hodepine

De vanligste symptomene på migrene i denne fasen er en pulserende smerte på en side av hodet. Andre symptomer kan være:

 • Intens og dunkende smerte på én side av hodet
 • Smerte bak øynene
 • Moderate til intense smerter
 • Smerte som blir verre ved aktivitet
 • Kvalme, oppkast, eller begge deler
 • Følsomhet for lys, lyder og noen ganger lukt

Restitusjon

Symptomer som følger i restitusjonsfasen er utmattelse og slapphet.

Behandling av migrene

Kiropraktor og fysioterapeut T. Thomassen viser til gode resultater i migrenebehandling og tilbyr også akupunktur og fysioterapi som behandlingsform.

Symptomer beskrevet her er vanligvis forbundet med migrene. Konsulter med kiropraktor eller annet profesjonelt helsepersonell for en korrekt diagnose.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.