Til tross for veldig gode resultater er migrenebehandling hos kiropraktor lite kjent blant migrenepasienter. Hvert år rammes opp til 1 millioner mennesker av migrene i Norge, omtrent 2/3 av disse er kvinner. Et migreneanfall kan sette den rammede ut av spill mellom 4-72 timer. Dette fører til mye fravær fra jobb, skole, etc. og ikke minst tap av livskvalitet.

Selv om migrene enda er et mysterium for ekspertene, er det mye forståelse rundt sykdommen. Det aller viktigste er å få behandling. Myten om at migren kun er en kraftig hodepine er forlengst gått i glemmeboken og migrenepasienter møter stor forståelse hos all helsepersonell. Migrene er en alvorlig tilstand med samme validitet som andre sykdommer slik som høyt blodtrykk, hjertekrampe, astma, epilepsi, osv. Det er påvist at migrene kan føre til hjerneslag og i verste fall død, det er derfor viktig å få hjelp.

Migrenebehandling hos kiropraktor

Kiropraktor vil sammen med deg kartlegge migreneanfallene dine systematisk og finne fram til hvor ofte og hvor sterke de er. Det er kjente faktorer som kan utløse et migreneanfall og disse blir også forsøkt kartlagt. Ved behandling av migrene inngår også en grundig undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, blodtrykket blir målt sammen med en full nevrologisk undersøkelse. Resultatene har vært varierende, men det er ingen tvil om at flere og flere mennesker som rammes av migrene finner betydelig lindring med denne type behandling.

Kiropraktoren vil også jobbe med muskulaturen din for å løse opp spenninger som kan være med på å utløse anfall. Det gis også god veiledning og råd på hvordan du effektivt kan kontrollere smertene med små livsstilsendringer. Hos oss tilbys også akupunktur og fysioterapi som migrenebehandling.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.