Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteriske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens ved vanlig migrene er det ingen aura.

Én av fem får et forvarsel på migreneanfallet i form av en aura. Disse sympomene kan oppstå 30 minutter før hodepinen inntrer:

  • Prikker, bølger eller blinkende lys foran øynene
  • Følelse av at det stikker i hender, armer og ben eller nummenhet

Symptomer på migrene

Migrene kan oppleves forskjellig fra person til person, men viktigste kjennetegn er at den setter personen helt ute av stand til å utføre vanlige gjøremål i hverdagen. Andre migrenesymptomer kan være:

  • Intens og dunkende smerte på én side av hodet
  • Smerte bak øynene
  • Moderate til veldig intense smerter. Smerten er så voldsom at du ikke klarer å gjøre noen ting
  • Smerte som bir verre med normale gjøremål
  • Kvalme, oppkast, eller begge deler
  • Følsomhet for lys, lyder og noen ganger lukt

Behandling av migrene

Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene.

Mange pasienter finner stor lindring etter behandling hos kiropraktor for migrene. Med øvelser og enkelte livvstilsråd kan man reduserer anfall av migrene til kun et par i året.

Ved å fjerne leddlåsninger og fjerne triggerpunkter vil man i de fleste tilfeller reduserer migrenen med opptil 50%. Dette gjøres av kiropraktor ved å korrigere leddene i nakke og midtrygg, samt triggerpunktbehandling av affisert muskulatur.

Kiropraktor og fysioterapeut T. Thomassen viser til gode resultater i migrenebehandling og tilbyr også akupunktur og fysioterapi som behandlingsform.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.