Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom, samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

Fysioterapi

Fysioterapi som fag handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helseperspektiv. Yrket krever både teoretisk kunnskap, om kroppens oppbygging og funksjon, og praktiske ferdigheter.

Som fysioterapeut jobber du med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funskjonsevnen hos dine pasienter.

Målet er å bedre pasientenes helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

Fysioterapi er rettet mot enkeltindivider, grupper eller miljø. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass.

Et overordnet mål er å legge til rette for tiltak som stimulerer og utnytter menneskets ressurser.

Fysioterapeuters virksomhet søker å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne for å skape bedre forutsetninger for helse og livsutfoldelse. Fysioterapeuter samarbeider med brukere og annet helsepersonell.

Les mer om fysioterapi og behandling

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.