Leter du etter en kiropraktor i Oslo?

Trenger du hjelp av en kiropraktor i Oslo? Vi åpnet Kiropraktor Oslo for 13 år siden (2019), og har ikke vært stengt siden start. Selv ikke i helger eller på helligdager. Har du fått et akutt problem? Ring oss så gjør vi plass til deg hos en kiropraktor på dagen. Kiropraktor Oslo og klinikken Din Helse Bjølsen er samlokalisert. Så selv om vi har to separate nettsider, så er vi en og samme klinikk.  Ser våre pasienters vurderinger på google på klinikken Din Helse Bjølsen, eller kiropraktor Oslo så lar vi våre pasienter tale for oss. Du kan også sjekke ut www.legelisten.no for å se hva våre pasienter mener.

Her kan du se en video fra klinikken

Kiropraktor Oslo på Bjølsen

Vårt hovedmottak av pasienter, spesielt de som trenger kiropraktor på en lørdag eller søndag kommer til vår klinikk på Bjølsen. Vi ligger et stenkast (5 min gange) langs akerselven fra Nydalen T-bane stasjon. Buss 37 og 54 stopper begge 100 meter unna klinikken. Det er gratis P-hus under klinikken vår.

Vi har flere steder i Oslo og Bærum der vi jobber hverdager, og noen ganger helg.

Vi tar imot tusenvis av pasienter årlig, men har tar oss alltid tid til deg dersom du har trenger akutt kiropraktikk, eller kun kan komme til behandling i ferier eller helger.

Vi holder også oppe alle røde dager og helligdager.

Problematikker vi ser ofte er:

 

Something is wrong.
Instagram token error.

dinhelsebjolsen

Follow
Load More

Sykehistorien

Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg må terapeuten orientere seg om eventuelle sykdommer. Skader,  medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid er andre viktige punkt.

Kiropraktor Oslo

Kiropraktor Oslo

Første gang du er hos oss har vi satt av ekstra tid til å snakke om hva problemet ditt er og hvordan det har oppstått. Din «sykehistorie» vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen for. Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til de krav som helsemyndighetene stiller til offentlig godkjent helsepersonell mht journalføring og taushetsplikt. Vi har tilgang til norsk helsenett: det betyr i praksis at vi kan melde direkte til annet helsepersonell: Fastlegen – Sykehus. Dette gjør det enklere å kommunisere med feks fastlegen, men helsenettet gjør at vi også kan sykemelde elektronisk, og henvise til røntgen / MR osv. Vi får også svarene på feks MR undersøkelse elektronisk – noe som sparer mye tid. Et MR svar som går vanlig «sneglepost» vei tar ofte + 2 uker før den kommer. Nå kommer den samme dagen eller senest et par dager etter undersøkelsen.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Din kiropraktor kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer.

Vi bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og betente sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan ogå gi symptomer fjernt fra hvor problemet sitter. Dette kalles «referert smerte».

Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig, som regel klarer vår kiropraktor å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-skjelettsystemet. Dette gir kiropraktoren grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som grunnlag for tilrettelegging av behandling med hensikt å gjenopprette normal funksjon.

Klassiske ortopediske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerverotsaffeksjon (trykk på nerven som kan skyldes prolaps eller forkalkninger).

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

Våre terapeuter på kiropraktor oslo har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling, uten forutgående legeundersøkelse. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging.

Røntgen/CT/MR

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Kiropraktoren er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Mange har eget røntgenutstyr som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter.Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.Røntgenbilder brukes primært diagnostisk av kiropraktoren for å utelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og annen alvorlig sykdom.

I mange tilfeller er det imidlertid sjelden nødvendig med røntgenundersøkelse forut for kiropraktorbehandling hvis det ikke er forhold i sykehistorien som tilsier noe annet.

Røntgenbilder kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoskninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk.

Ved klinisk mistanke om nerverotsaffeksjon ved prolaps kan CT- eller MR-undersøkelse bekrefte diagnosen

Trening og forebygging

En viktig del av kiropraktorens (eller fysioterapeutens) behandlingsopplegg er å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager. Det er bred enighet om at raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger. Videre at mosjon og egentrening generelt er gunstig for de fleste pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

Kiropraktoren kan gi instruksjon i hjemmeøvelser utifra pasientens individuelle behov, dette kan omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

For pasienter med langvarige eller tilbakevendene plager er kan rehabiliterende spesialtrening under kyndig veiledning være et verdifullt og nødvendig supplement til manuell behandling for å oppnå tilfredstillende behandlingsresultater og forebygge tilbakefall. Noen kiropraktorer tar seg av denne delen av behandlingsopplegget selv, mens andre samarbeider med kvalifiserte treningsterapeuter.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.